Laenupakkuja
Laenud
Vanusepiirang
Taotle Laenu
600 - 20 000 € | 12 - 84 kuud | Al. 2,7% aastas
21 - 65
Väikelaen | 300 - 25 000 € | 6 - 120 kuud | Al. 7,9% aastas
18 - 75
100 - 15 000 € | 3 - 60 kuud | Al. 8,99% aastas
18 - 75
100 - 5000 € | 1 - 60 kuud | Fiks. 24% aastas
25 - 55
100 - 5000 € | 5 - 60 kuud | Al. 2% kuus
18 - 70
Krediidikonto | 1 - 5001 € | 1 - 60 kuud | Al. 24% aastas
18 - 75
500 - 10 000 € | 3 - 36 kuud | Fiks. 18% aastas
18 - 73
300 - 10 000 € | 1 - 60 kuud | Al. 1.5% aastas
18 - 75
1000 - 25 000 € | 12 - 120 kuud | Al. 7,9% aastas
21 - 74
100 - 5000 € | 1 - 99 kuud | Fiks. 41.79% aastas
18 - 70
1000 - 100 000 € | 3 - 120 kuud | Al. 10% aastas
18 - 75
5000 - 500 000 € | 12 - 240 kuud | Al. 10% aastas
20 - 75
100 - 5000 € | 1 - 99 kuud | Fiks. 41,3% aastas
18 - 70

Kodulaen 2024

kodulaen bank24

Kas soovite renoveerida oma eluaset, teha remonti, või isegi soovite osta uut korterit või ehitada uut maja ning vajate selleks laenu? Finantsteenuste turul pakutakse erinevaid lahendusi. Finantsasutused pakuvad oma klientidele võimalust võtta laenu eluaseme renoveerimiseks, remontimiseks või uue eluaseme ostmiseks või ehitamiseks.  Remondi tegemiseks ja eriti uue eluaseme ostmiseks või ehitamiseks laenu võtmise puhul tegemist on suurte rahasummadega ja pikaajaliste kohustustega, seepärast tuleb kaaluda oma maksevõimet ja kõiki tingimusi väga hoolikalt.

Tuleb teha otsust, eeldades, et pikaajalise tagasimakseperioodi valimise puhul on laenuvõtja ja laenuandjaga pikaks ajaks seotud. Seetõttu igal juhul tuleb vaadata kõiki aspekte korralikult läbi. Kindlasti, kõikide pakkumiste uurimise, läbivaatamise ja valimise protsess ei ole kiire ning ei ole ka lihtne, sest et erinevad laenupakkujad pakuvad erinevaid tingimusi, rahasummasid ja intresse.

Sellega seotud laenuteenused pakutakse peamiselt pankade, kinnisvaralaenude ja hüpoteeklaenude pakkujate poolt. Need teenused on mitmekesised. Üks nendest laenuteenustest on kodulaen.

Mis on kodulaen?

Kodulaen sobib inimestele, kes tahavad teha uuendusi olemasolevas eluasemes või osta uut eluaset ning otsivad võimalusi saada laenu selle eesmärgi täitmiseks. Kodulaenu saab võtta pangast või teisest finantsteenuste pakutavast ettevõttest. Kuna sellist võimalust pakuvad erinevad asutused, on summa ja intressi suurused ka erinevad. Võtmiseks kuuluvad minimaalsed summad algavad 2000 eurodest, aga maksimaalne summa sõltub konkreetse taotleja sissetulekust ja maksevõimest ning kehtestatakse individuaalselt. Laenu tagasimakse perioodiks on periood kuni 30 aastat tingimusel, et kogu laen peaks olema makstud tagasi mitte hiljem kui isiku 75 eluaastaks. Selline laen antakse välja rahalise omafinantseeringu ja tagatise alusel. Intressimäärad on erinevad. Näiteks, laenufirmade pakkumistes on määratud tavaline intress, aga pankade pakkumised sisaldavad määratud intressi peale ka Euribori.

Kodulaen on omamoodi hüpoteeklaenuga sarnane teenus. Mõlemal laenutüübil on sama põhimõte. Ainus erinevus seisneb selles, et kodulaen võtakse konkreetseks eesmärgiks – selleks, et katta remondi tegemisega või kodu renoveerimise seotud kulusid või osta või ehitada uut eluaset. See on konkreetsete kulude katmiseks pakutav laenuteenus. Hüpoteeklaen on üldiselt kinnisvara jaoks mõeldud laen. Kuid need kaks laenud on põhimõtteliselt väga sarnased.

Juhul, kui laen võtakse kinnisvara ostmise eesmärgil, on laenu summa tavaliselt 60-85% kinnisvara väärtusest. Ülejäänud summat peaks ise katma (tegema omafinantseeringut). Kodulaenu intress on oluliselt vähem kui muude tarbimise eesmärkideks pakutavate laenude intressid. Tasub pidada meeles seda, et kodulaen kasutamise puhul saab kasutaja valida endale sobivat tagasimaksegraafikut ise.

Kodulaenu võtmise võimaluse kaalumisel tuleb võtta arvesse, et laenu võtmisega kaasnevad vastavad kulud ja tasud, mille hulka võivad kuuluda: lepingu sooritamise kulud, tagatislepingu sooritamisega seotud kulud, tagatiseks esitatava vara hindamisega seotud kulud ja muud tasud.

Kes saab võtta kodulaenu ja laenu võtmise protsess

Kodulaen saab võtta vähemalt 21-aastane isik, kes on Eesti riigi kodanik või elamisõigust ja elamisluba omav teise riigi kodanik. Esitatakse standardseid nõudeid taotleja netosissetulekule. Sissetulek peab olema stabiilne ning mitte vähem kui laenupakkuja poolt määratud minimaalne igakuine summa. Laenu summast ja perioodist sõltuvalt esitavad erinevad laenufirmad oma nõudeid minimaalsele sissetuleku summale. Lisaks, taotlejal peavad puuduma maksehäired ja maksevõimega probleemid, sest et laen tagatakse kinnisvaraga. Kodulaen taotlev isik saab taotleda laenu väljaandmist omafinantseeringu ja tagatise esitamise alusel.

kodulaen eestis

Laenu võtmiseks on vaja täita ja esitada laenutaotlust. Seda saab teha laenupakkuja veebilehe kaudu. Selline taotlus on mitte keeruline ning sisaldab sama lahtreid nagu teiste laenuteenuste saamiseks täidetavad taotlused. Täitmise protsessi käiguss tuleb sisestada oma isiklikke andmeid, esitada teavet oma sissetuleku ja tagatise kohta. Taotlusele tuleb lisada tagatisvara hindamist ja hinnangut tõendavat dokumenti. Taotlemiseks vajalikkude dokumentide hulka kuulub: isikut tõendavad dokumendid: isiku pass või ID-kaart, elamisluba, tööluba või juhiluba (Eesti Vabariigis väljastatud).

On vaja ka esitada kõikide oma pangakontode väljavõtteid (viimase 6 kuu pärast) ning juhul kui isikul on ka teised sissetuleku allikad, tuleb ka esitada vastavaid ja aktsepteeritavaid sissetulekute tõendavad dokumente. Laenu tagatise alusel võtmiseks tuleb ka esitada eksperdi poolt tehtud vastava kinnisvara hindamist tõendavat dokumenti, mis on tehtud laenupakkuja poolt heakskiidetud kinnisvarabürooga. Mõned laenupakkujad teostavad kinnisvara hindamist omapoolt ning see lihtsustab kogu protsessi.

Tingimused ja tagasimaksmine

Isik peab olema võimeline maksma laenu korrektselt, mis tähendab, et tal tuleb tagada endale head maksevõimet selleks, et täita oma finantskohustusi ilma probleemideta.

Tagatiseks esitatav vara peab olema kindlustatud kogu laenuperioodiks. Laenuvõtjal on võimalik tagastada laenu summat kas igakuiselt või ühekordselt. Igakuise variandi puhul tuleb tasuda makseid üks kord kuus. Ühekordne tagasimakse võimalus kujutab endast kuumakseteta laenu tagastamise tüüpi. Sellel korral makstakse laenu põhiosa korraga perioodi loppemise hetkel.

Tagasimaksmine toimub lepingus kokkulepitule vastal korral. Maksmine peab olema teostatud õigel ajal ja viivitamata. Kasutajatele pakutakse maksepuhkuse võimalus, mis tähendab, et laenuvõtja maksab laenuandjale ainult intresse konkreetse perioodi käigus.

Laenu maksmata jäämise või maksmisest kleeldumise korral jätab laenuandja endale õigust nõuda maksmist. Laenu maksmata jäämine või viia selleni, et laenuandja paneb sellist vara müügiks ja müüb seda maha ning see on kindlasti halb tagajärg.

Millest peab mõtlema enne laenu võtmist

Mõelge, milleks ja mille summa ulatuses laenu vajate. Kui vajate laenu oma kodulaen remontimise või renoveerimise eesmärgiks ja kogu summa pole nii suur, siis sel juhul finantskohustustega seotud koormus ei ole nii raske ja tagasimaksmine on oluliselt lihtsam. Aga kui vajate laenu uue eluaseme ostmiseks või ehitamiseks ja võtmiseks nõutav summa on suur või isegi väga suur, siis tuleb veelgi hoolikamalt kaaluda oma rahalisi võimalusi ja mõtelda oma situatsiooni üksikasjalikult läbi, sest et kui võtate suurt rahasummat, siis tegemist on ka suure kohustusega, mis on ka erinevate riskidega seotud.

Kuna laenu võtmine on seotud suure rahasumma võtmisega ja finantsriskidega, esiteks tuleb mõtelda, kas üldse võtta laenu või mitte. Tuleb esitada endale küsimust, kas teil oleks võimalik laenu korralikult tasuda ja õigeaegselt tagastada. Tuleb kaaluda oma sissetuleku saamise võimalusi ja mõtelda hoolikalt läbi, kust ja kuidas saate piisavat sissetulekut selleks, et tagastada kogu laenu summat õigeaegselt ja viivitamata. Selline faktor ei tohi olla alahinnatud, sest et erinevatel aegadel elu käib erineval moel, ja võib juhtuda nii, et sissetulek väheneb töötingimuste halvenemise või töökoha vahetamise vajaduse tõttu või üldse tööpuuduse tõttu. Seega laenu võtmine on keeruline otsus, eriti kui tegemist on suure summaga.

Peaks otsustama ka millist laenupakkujat valida. Kas võtta laenu pangast või teisest laenupakkujast? Pankade poolt pakutavad intressimäärad on oluliselt väiksemad, kuid kogu tagasimakseperiood on ka pikem. Tasub märkimist ka see, et pank hindab isiku maksevõimet väga hoolikalt, sest et panga jaoks on oluline, et isikul oleks stabiilne töökoht ja stabiilne sissetulek. Juhul, kui isikul on hea sissetulek, kuid ta on viimase poolaasta käigus oma töökohta vahetanud, võiks see olla panga jaoks mitteaktsepteeritav, eeldades, et pank nõuab laenu taotlevalt isikult töökoha stabiilsust viimase 6-kuulise perioodi jooksul.

Võib tekkida selline situatsioon, et näiteks mitte teie sissetuleku summa, kuid teie olukord takistab pangast laenu võtmist. Nii, pankadel võivad olla mugavamad, aga karmimad tingimused. Laenufirmad pakuvad reeglina kõrgemaid intressimääri, mis oluliselt ületavad pankades pakutavat intressimääre. Samal ajal laenufirmad suhtuvad klientidesse teisel moel ning nende poolt esitatavad tingimused ei ole nii karmid.

Kodulaenu pakkujad Eestis

Hetkel Eestis on palju kodulaen teenuse pakkujaid, milliste hulka kuuluvad pangad, laenufirmad ja muud finantsteenuste pakkuvad ettevõtted. Internetis on palju infot nende teenuste kohta ning firmade kodulehtedel on kirjeldatud teenusega seotud pakkumised ja peamised laenu andmise tingimused. Infot selle kohta saab leida näiteks siin. Saidil esitatud võrdlus annab teavet laenuandjate ja pankade ning nende pakkumiste kohta.

Kas võtta kodulaen või mitte? Kuna laenu summa on suurem kui näiteks kiirlaenu või väikelaenu summa, on ka otsus vastavalt keerulisem. Võib ka öelda, et otsuse keerulisus sõltub kogu summa ulatusest ja tagasimakse perioodi pikkusest ning otsusele mõjutavate aspektide hulka kuuluvad: sissetuleku suurus, sissetuleku allikate ja töökoha stabiilsus, üldise elusituatsiooni stabiilsus, tuleviku plaanid ja nende plaanide täitmise maksumus. Õige otsuse tegemine sõltub paljudest faktoritest