Laenupakkuja
Laenud
Vanusepiirang
Taotle Laenu
600 - 20 000 € | 12 - 84 kuud | Al. 2,7% aastas
21 - 65
Väikelaen | 300 - 25 000 € | 6 - 120 kuud | Al. 7,9% aastas
18 - 75
100 - 15 000 € | 3 - 60 kuud | Al. 8,99% aastas
18 - 75
100 - 5000 € | 1 - 60 kuud | Fiks. 24% aastas
25 - 55
100 - 5000 € | 5 - 60 kuud | Al. 2% kuus
18 - 70
Krediidikonto | 1 - 5001 € | 1 - 60 kuud | Al. 24% aastas
18 - 75
500 - 10 000 € | 3 - 36 kuud | Fiks. 18% aastas
18 - 73
300 - 10 000 € | 1 - 60 kuud | Al. 1.5% aastas
18 - 75
1000 - 25 000 € | 12 - 120 kuud | Al. 7,9% aastas
21 - 74
100 - 5000 € | 1 - 99 kuud | Fiks. 41.79% aastas
18 - 70
1000 - 100 000 € | 3 - 120 kuud | Al. 10% aastas
18 - 75
5000 - 500 000 € | 12 - 240 kuud | Al. 10% aastas
20 - 75
100 - 5000 € | 1 - 99 kuud | Fiks. 41,3% aastas
18 - 70

Laenud mis tahes eesmärgil

Nagu me kõik teame, on laen tänapäeval üheks meie lahutamatuks osaks

laen pic

Nagu me kõik teame, on laenud tänapäeval üheks meie lahutamatuks osaks. Kõik meist teavad kedagi, kes on laenudega lähiajal kokku puutunud või plaanivad seda teha, kas siis meie vanemad, sõbrad, kolleegid või lihtsalt tuttavad . Just seeõttu võiks öelda, et suurem osa eestlasi on asjaga kursis.

Laenupakkumisi on aga tohutult palju erinevaid. Tänu sellele on inimestel rohkem valikuvõimalusi ning saavad valida endale sobivaima või just selle õige. Üldjuhul on laenuandjateks kas pangad või liisingufirmad ent laene on võimalik võtta ka eraisikute käest või siis nagu tänapäeval üha enam populaarsust on kogumas – ühisrahastusest.

Laene väljastatakse kõikidele inimestele, kes on suutelised laen ka teenindama. Teisisõnu väljastatakse laene nii eraisikutele kui ka juriidilistele isikutele ehk ettevõtetele või muudele organisatsioonidele. Kuigi tavainimeste arvates on ettevõtted väga sarnased eraisikutele, sest mõlema taga on ju siiski tavaline inimene, ei kohtle finantsorganisatsioonid neid samamoodi. Mõningatel juhtudel on organisatsioonidele väljastatud laenu karmimad tingimused ja kõrgemad intressimäärad ent see võib olla ka vastupidi. Sellised drastilised vahed tulenevad sellest, et igaüks meist on erinev ning tema võimekus laen teenindada on samamoodi erinev.

Laenu taodeldakse erinevatel põhjustel. Mõni meist hangib lisa rahalisi instrumente ootamatute väljaminekute katmiseks, teine aga selleks, et enda ettevõtet arendada või hoopis, et lustida ja minna reisile. Tingimused, milledel laen väljastatakse sõltuvad ka sellest, mis te laenatud rahaga teha soovite.

bank24-kiirlaenude

Kuna laenu taotlemisel räägime üldjuhul suurematest summadest, mida võlausaldaja siiski soovib tagasi saada, vormistatakse laenuleping.

Selles märgitakse ära, kes kellele laen annab ning millistel tingimustel ja milline on laenu tagasimakse tähtaeg. Seega kohustub laenulepingu vormistamisel üks osapool teisele isikule andma mingi teatud rahasumma ning teine osapool on kohustatud rahasumma teatud aja möödudes tagasi maksma. On ka võimalus, et isik, kes võlgneb kellelegi mingi teatud rahasumma, lepib võlausaldajaga kokku, et laenatud raha võlgnetakse laenuna.

Kui me hakkame aga rääkima laenulepingust, siis räägime reaalsest raha liikumisest. Teisisõnu kantakse laenuvõtja kontole või makstakse laen esularahas kokkulepitud summa ja seda tehakse reaalseid kupüüre kasutades. Juhul, kui laenatud summa on suurem, võib laenuandja nõuda tagatist. Teisisõnu mingit füüsilist eset või asja, mis on justkui garantiiks, et saab oma laenatud raha tagasi. Kui laenuvõtja mingil põhjusel laenatud raha tagasi ei maksa, kuulub tagatiseks antud ese laenuandjale.

Eelnevas lõigus käsitletud teema oli vaid üheks potentsiaalseks murekohaks. Teiseks on aga see kui laen võtmise eest makstav igakuine intress ei laeku laenuandjale. Üldjuhul on nii, et laenuandja võib laenulepingu ja muud kokkulepped üles öelda, kui laenu võtnud inimene on kaks või enam osamakset maksmata jätnud või siis kui ühe osamakse tagastamine on veninud pikemaks kui kolm kuud. Teisisõnu kui laenuvõtja ei täida endale võetud kohustusi ehk ei maksa intresse.

Reeglina ütleb siis laenuandja lepingu üles ning nõuab laenatud rahasumma kohest tagastamist. Kui mingil põhjusel ei peaks kohene rahasumma tagastamine võimalik olema, siis ilmselt tuleks kohtusse astuda või pöörduda mõne muu õiguskaitse organisatsiooni poole.

Eelnevas lõigus toodu oli ehedaks näiteks sellest, kui oluline on vormistada korrektne kirjalik leping ning mitte piirduda vaid suuliste kokkulepete tegemisega, kuigi need on palju lihtsamad. Suulise kokkuleppe alusel pole laenuandjal mitte ühtegi tõestust sellest, et ta üldse andis laen või sellest, et laenuvõtja on kokkulepitud reegleid rikkunud.

Laenu/krediidi pakkumised onlain 2024

Leia ja vali parimaid krediidi pakkumisi onlain. Vaata laenuandjate nimekirja ja leia optimaalseid intressimääri. Me pakume kõrgekvaliteetseid teenuseid.

Laene on võimalik liigitada mitut erinevat moodi

Peamiselt liigitatakse neid selle järgi, mis sellega teha soovitakse. Kuna aga pankade suurimaks huviks on raha teenimine, nagu ka iga teisel organisatsioonil, peale mittetulundusühingute loomulikult, on need finantsorganisatsioonid välja töödanud klientide vajadustele vastavad tooted. Sedasorti tooteid on võimalik liigitada eelkõige laenusaaja järgi. Siinkohal peetakse silmas, kas raha laenab ärifirma või ettevõtlusega tegelev eraisik, mõni investeerimisasutus, eraisik, oma ideede elluviimiseks mittetulundusühing, kindlustusühing, pensonifondid, keskvalitsus, kohalikud võimuorganid, nagu näiteks kohalik omavalitsus või hoopis eelarvevälised fondid.

laenud-500-laen-maksehäirega

Järgmiseks võimaluseks laenude liigitamisel on nende liigitamine tähtaja järgi. Üldjoontes liigitatakse laen pikkuseid kas lühiajalisteks- või pikaajalisteks krediitideks kuid on olemas ka nõudmiseni tähtajad või siis koguni tähtajatud, mida peaaegu mitte kunagi ei kasutata. Nõudmiseni tähtaegadega laen tähendavad seda, et kui laenuandjal peaks tekkima vajadus laenatud raha tagasi saada, saab ta lepingus määratud tingimustel selle ennetähtaegselt tagasi nõuda. Tähtajatu lepingu puhul jääb arusaamatuks, miks selline laenuleping sõlmitakse, sest tegu oleks justkui kingitusega.

Nagu ka eelnevalt mainitud sai, küsitakse suuremate laenusummade puhul ka tagatist. On olemas nii tagatisega kui ka tagatiseta krediidiandmisi. Tagatiseta laenu puhul ei saa laenuandja kunagi kindel olla, kas ta kunagi üldse enda raha näeb kui laen peaks mingil põhjusel hapuks minema. Olles aga laenuandmise katnud tagatisega, on teil õige lepingu vormistamisel täielik õigus saada tagatisena käsitletud vara enda omandisse.

Kui laen tagatiseks oli näiteks auto ja teil ei lähe autot endal vaja, on kõige lihtsam auto maha müüa ning võtta sealt laenatud rahasumma endale. Ülejäänud summa võite anda laenuvõtjale ehk sellele inimesele, kelle auto te maha müüsitegi. See pole küll kohustuslik kuid on üks vähestest moodustest kuidas säilitada häid suhteid laenuvõtjaga.

Tulles suurte laenusummade juurest tagasi väiksemate summade juurde

Tulles suurte laenusummade juurest tagasi väiksemate summade juurde, on võimalik liigitada laenu ka tagasimakseliikide järgi. Suurte krediitivõtmiste puhul on väga harva juhuseid, kus kogu laenatud summa koos intressidega tasutakse korraga. See tähendaks ka seda, et võlaandja usaldab laenuvõtjat täielikult, sest kui võetakse laen näiteks 10 aastaks ning kogu summa makstakse lepingu viimasel päeval, on tegu üsna riskantse lepinguga.

Võib ju juhtuda, et projekt, milleks raha laenati ebaõnnestub või vara, mille soetamiseks raha laenati hävineb täielikult. Või mis peaks siis juhtuma, kui algab sõjaolukord või kaob ära valuuta, milles raha andsite? Need on küll väga äärmuslikud juhtumid ent sellise riskirohke otsuse langetamisel tuleb kõik võimalikud vead ja head läbi mõelda ning enda jaoks selgeks teha, kas tehingu allkirjastamisega kaasnevad positiivsed nüansid kaaluvad üles kõik võimalikud negatiivsed kohad.

laenud bank24

Olles teadlik erinevatest laenuliikidest, on hea aeg heita pilk erinevatele laenudele, mille vahel teil on võimalik valida. Ettevõtluslaeng, nagu ka juba selle nimi ütleb, on mõeldud ettevõtetele, mis vajavad mingil põhjusel lisafinantseeringut. Selline laen on levinud eelkõige tootmise või suures mahus investeeringuid tegevatele ettevõtetele. Teadupärast ei pruugi kõik rahade laekumised ja väljumised omavahel ühtida. Sellistel puhkudel tulekski laenu võtta, et tootmine ei jääks seisma ja rahavoog ei lõpeks.

Taodeldes ettevõtte laen, analüüsib pank teie maksevõimekust, uurib, mis valdkonnas teie ettevõte tegutseb ja vastavalt sellele pakub teile laenutingimusi ja ütleb, kas teie poolt küsitav summa on ikkagi jõukohane teile ning ei ületa teie maksevõimekust. Lisaks sellele võetakse arvesse ka teie ettevõtte üleüldist usaldusväärsust ja reputatsiooni. Olenevalt laenusummast võidakse uurida ka teie keskmisi pangakonto käivet ja üldist finantsilist seisundit. Laen ilma konto väljavõtteta. Laenude tagasimaksmise tähtajad sõltuvad üldjuhul varade käibe kestusest ehk kui pikaajalise projekti jaoks te finantseeringut otsite.

Teiseks pankade poolt pakutavaks võimaluseks on arvelduslaen. Selle puhul lubatakse kliendil kasutada rohkem raha kui neil reaalselt olemas on. Teisisõnu lubatakse inimesel minna saldoga deebetisse ehk miinusesse. Tavalistel puhkudel ei keela pank arvelduslaenu võtmist sest selline laen on väga lühikese tagasimaksmise ajaga ning summad ei ole üüratult suured.

Arvelduslaenu on võimalik võtta siis kui tekib käibekapitali puudus ning see pakub kindla limiidi ulatuses vararaha. Vararaha saate kasutada täpselt samamoodi nagu siis, kui teil on enda raha pangakontol ehk teil on võimalik teha kõikvõimalikke kaardimakseid, ülekandeid ja võtta pangaautomaatidest sularaha välja.

Arvelduslaenu juures aga keeruliseks asjaks võib osutuda see, et maksimaalseks laenuperioodiks on 1 kalendriaasta ja selle aja lõpuks peab kasutatud summa olema tagastatud koos summa laenamisega tekkinud intressidega. Intresse ei ole võimalik maksta viimase kuupäeva möödudes ja tuleb kohe kindlasti maksta vähemalt viimasel päeval, mil kukub teie tagasimakse tähtaeg.

Järgmise laenuna pakuvad pangad lahkesti käibekapitali laen. Seda kasutatakse eelkõige hooajaliseks finantseerimiseks ning väljastatakse kindlaks otstarbeks. Teisisõnu, tuleb kliendil esitleda oma soov ning öelda, mis ta laenatava summaga teha soovib. Kuna laenatav summa on üldjuhul suuremapoolne, küsitakse enne laenamist ka tagatist, et vähendada panga poolt võetud riske. Mõndade käibekapitali laen puhul esitatakse panga poolt ka nõudmine, et laenuvõtja kontol peab igal teatud kuupäeval olema mingi kindel rahasumma, näiteks igal 10. kuupäeval peab kliendi kontol olema 500€.

Kiirlaen

Laenu ning intressi tagasimaksmine toimub müügist saadud laekumiste arvelt. Teisisõnu, kui klient soovis käibekapitali laenu eest osta oma ettevõttele kaupa, tuleb tal laenu teenindada toodete müügist saadud rahade eest. Käibekapitali laen puhul pakutakse nagu ka iga teise laenu puhul võimalust tasuda laen eest ühe korraga või hoopis osade kaupa.

Kui aga olete otsimas finantseeringut uute projektide käivitamiseks või ettevõtte rajamiseks või laiendamiseks, on teil võimalus võtta investeerimislaenu. Sellise laenu puhul on raha laenamise laen maksehäirega perioodiks tavaliselt 1 kuni 10 aastat, tehes sellest üsna keerulise laenu. Miks keerulise? Sest üldjuhul on laenatavad summad suured ja panustatakse sellele, et projektid õnnestuvad täielikult.

Laenusummad algavad mõnest tuhandest eurost ning lõpevad mõne saja või miljoni euro ringis. Laenusummade lagi sõltub aga teie konkreetse projekti riskitegurist ja sellest, kui pikaks ajaks te raha võtate ja milline on Eestis valitsev turuseis. Kriisi äärel oleval turul on loomulikult laenatavad summad väiksemad ja laenuperioodid lühemad.

Nagu te võisite ka eeldada, on sellele laenu vaja tagatist. Tagatisena arvestatakse aga ainult kinnisvara, sest sellise vara puhul on kõikumised kõige väiksemad ja varal jääb kogu ajaks mingigi väärtus. Kui soovite teada, miline on sellise laenu intressiks, siis see sõltub täielikult teie omafinantseeringu suurusest ehk sellest, kui palju teil endal raha olemas on.

Mida suurema osa olete nõus oma taskutest maksma, seda rohkem on pank nõus teile laen andma ja seda väiksem on panga poolt võetav risk. Tänu sellele on ka intressimäär mõnevõrra madalam. Täpse ülevaate pakutavatest intressimääradest ja summadest saab siis, kui pöördute mõne panga poole ja küsite nende otsest arvamust.

Kodulaen

laenud onlain

Eestlaste seas üks tõenäoliselt kõige populaarsem laen on aga kodulaen. Nagu ka laenu nimi ütleb, on sedasorti krediidivõtmine mõeldud kodu soetamiseks, ehitamiseks või remontimiseks. Haruldased pole aga ka juhud, mil selle raha eest ostetakse endale uus auto. Kodulaenu keskmiseks laenuperioodiks on eestlaste puhul 20 aastat ning sellise laen saamiseks on vaja püsivat sissetulekut ja tagatiseks mõnda kinnisvara. Laenatava rahasumma suurus sõltub konkreetselt inimese maksevõimest ja kinnisvara väärtusest, mis tagatiseks seatakse.

Hetkel küll maha rahunenud ent kunagi hulgaliselt suuri laineid löönud teemaks on SMS laen. Pelgalt selle laenu nime kuuldes jõuame selgusele, et abiraha on võimalik taodelda vaid sõnumit saates. See on väga populaarne laen ja kurikuulus just selle poolest, et selle intressimäärad ületasid esialgu pankade poolt pakutavaid määru mitmesaja kordselt. Just nimelt, mitu sada korda kõrgemad intressimäärad võivad sedasorti laenu olla.

Tänaseks päevaks on aga kiirlaenude intressimäärad määruste poolt fikseeritud või vähemalt on nende ülemmäärad fikseeritud. Intressimäärad varieeruvad üldjuhul 10 ja 20% vahel ning tegu on väga lühikeseks perioodiks võetava laenuga. Selle tagasimakse toimub juba 15 päeva kuni 6 kuu jooksul. Tähtaja kättejõudmisel tuleb tasuda kogu laenusumma koos intressidega või siis tasuda jooksvalt osamaksetena.

SMS Laenud

Sarnaselt SMS laenule saavad kõik taodelda väikelaene. Nagu ka SMS laenu puhul, ei nõua ka see mitte mingitki tagatist. Tänu sellele kasutatakse sedasorti raha peamiselt ootamatute väljaminekute või kulutuste katmiseks. Laen saamise peamiseks kriteeriumiks on vaid see, et inimene saaks igakuiselt kindlat sissetulekut ja et ta oleks seda eelnevate kuude jooksul saanud.

See, kas saate kindlat sissetulekut või mitte, tehakse kindlaks teie pangakonto väljavõtet vaadates. Parimaks on aga see, et laekunud rahad ei pea olema töötasud. Näiteks, kui teil on ostetud enda korter, mida üürite välja ning saate selle eest iga kuu üüri, saate oma pangakonto väljavõttel näidata üüride laekumisi.

Väikelaenude puhul pole on laenatavad summad üsna väikesed, jäädes umbes 10 000€ piiresse ja selle tingimused on väga lihtsad ja arusaadavad kõikidele.

Välislingid